Chi cục Thú y vùng VI được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng TP. Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực Cục Thú y tại TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tiền thân là Trạm Thú y và Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Chẩn đoán và Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Thú y vùng TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.39483041 , Fax: 028.39483031

Ban Lãnh Đạo Chi cục thú Y vùng VI

Chức vụ Họ và Tên Số điện thoại
Chi Cục trưởng ThS. Bạch Đức Lữu Bạch Đức Lữu 0913727068
Phó Chi Cục trưởng BS. Lý Hoài Vũ Lý Hoài Vũ 0834753456
Phó Chi Cục trưởng ThS. Bùi Huy Hoàng Bùi Huy Hoàng 0912383830

Tổ chức bộ máy của Chi Cục

03 phòng chức năng (phòng Tổng hợp, phòng Kiểm dịch động vật – Thú y cộng đồng, phòng Dịch tễ thú y),

Trung tâm Chẩn đoán – Xét nghiệm bệnh động vật

05 Trạm Kiểm dịch động vật (KDĐV) xuất nhập khẩu:

Trạm Kiểm dịch Sân bay Tân Sơn Nhất

 • Trưởng trạm: Nguyễn Tài Danh – Số ĐT: 0788957892
 • Địa chỉ:521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM
 • ĐT: 028.38111882 , Fax: : 028.38115153
 • Email: tramkiemdichtansonnhat@raho6.gov.vn

Trạm Kiểm dịch Động vật Cảng – Bưu điện

 • Trưởng trạm: Trần Trung Nhân – Số ĐT: 0913716973
 • Địa chỉ: 124 Phạm Thế Hiển, Q8, TP. Hồ Chí Minh
 • ĐT: 028. 39830718 , Fax: 028.39830720
 • Email: tramkiemdichcangbuudien@raho6.gov.vn

Trạm Kiểm dịch Động vật Mộc bài

 • Phó Trưởng trạm Phụ trách: Trần Anh – Số ĐT: 0938435526
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Tây, xã Lệ Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
 • ĐT: 066.3876304 , Fax: 066.3765964
 • Email: tramkiemdichmocbai@raho6.gov.vn

Trạm Kiểm dịch Động vật Vũng Tàu

 • Trưởng trạm: Trương Văn Thiệt – Số ĐT: 0908182367
 • Địa chỉ: 243 Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu
 • ĐT: 0254.3052862 ,Fax: 0254.3581645
 • Email: tramkiemdichvungtau@raho6.gov.vn

Trạm Kiểm dịch Động vật Cửa khẩu Quốc Tế Bình Hiệp

 • Quyền Trưởng trạm: Nguyễn Văn Đại – Số ĐT: 0914667342
 • Địa chỉ: Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
 • ĐT: 0272.384592
 • Email: tramkiemdichbinhhiep@gmail.com

Lịch sử hình thành và phát triển

Giai đoạn 1 : từ 1975 – 1983

 • Với tên gọi : Trạm kiểm dịch động vật Tp. Hồ Chí Minh (tiếp quản từ trạm kiểm nghiệm gia súc của chế độ cũ, nơi nhốt trữ động vật để theo dõi và kiểm tra dịch bệnh trước khi xuất khẩu và sau khi nhập khẩu)
 • Số người làm việc từ 10 – 14 người
 • Chức năng nhiệm vụ chính là kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất nhập khẩu.

Giai đoạn 2 : Từ 1984 – 1994

 • Với tên gọi : Trung Tâm Chẩn đoán và kiểm dịch động vật Tp. Hồ Chí Minh
 • Biên chế từ 14 – 20 người
 • Chức năng nhiệm vụ chính là KDĐV và sản phẩm động vật xuất, nhập khẩu, chẩn đoán xét nghiệm các bệnh cho gia súc gia cầm phục vụ cho các tỉnh phòng chống dịch.

Giai đoạn 3 : Từ 1994 – 2006

 • Với tên gọi Trung Tâm Thú Y Vùng TP.HCM (theo Quyết định số 1602 NN – TCCB/QĐ BNN &CNTP ngày 12/12/1994 của Bộ NN & CNTP)
 • Biên chế từ 20 – 43 người.
 • Chức năng nhiệm vụ chính là KDĐV và sản phẩm động vật xuất nhập khẩu, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật XNK, kiểm dịch gia cầm giống các cơ sở giống Trung Ương và vốn nước ngoài, chẩn đoán các bệnh cho gia súc, gia cầm ở 13 tỉnh trong vùng TP.HCM. Phối hợp với các tỉnh trong vùng chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thuốc thú y, đào tạo tập huấn chuyên môn về chẩn đoán xét nghiệm, KDĐV, KSGM, KTVSTY,… xây dựng cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh gia súc.

Giai đoạn 4 : Từ 2006 đến nay

 • Với tên gọi Cơ quan Thú y vùng VI (Theo Quyết định 80/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT)
 • Số lượng CBCC-VC và công nhân 116 người (Đại học 70 người, trên Đại học 10 người, Trung cấp 13 người, Bảo vệ 06 người, Lái xe 06 người, Công nhân 11 người) với 3 phòng chức năng, 5 Trạm KDĐV XNK và 01 Trung tâm CĐXN trực thuộc cơ quan.
 • Chức năng nhiệm vụ chính là KDĐV và sản phẩm động vật xuất nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản, ngoại trừ kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm), kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật XNK, kiểm dịch gia cầm giống các cơ sở giống Trung Ương và vốn nước ngoài, chẩn đoán các bệnh cho gia súc, gia cầm ở 11 tỉnh trong vùng TP.HCM. Phối hợp với các tỉnh trong vùng chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thuốc thú y, đào tạo tập huấn chuyên môn về chẩn đoán xét nghiệm, KDĐV, KSGM, KTVSTY,… xây dựng cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh gia súc.

Chức năng nhiệm vụ hiện nay của chi cục thú y vùng 6

Chi Cục Thú y vùng VI là tổ chức trực thuộc Cục Thú y thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, kiểm dịch động vật – sản phẩm động vật xuất nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản) tại 11 tỉnh, thành phố (Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh) theo Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015 của Cục Thú y.

Chi Cục Thú y vùng VI có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

 • Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật về thú y.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật về thú y đối với các Chi cục Thú y cấp tỉnh.

Về phòng, chống dịch bệnh động vật

 • Giám sát tình hình dịch bệnh; lập bản đồ dịch tễ; đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trong vùng.
 • Phối hợp và hỗ trợ các Chi cục thú y trong việc chẩn đoán, xác định bệnh và tổ chức việc phòng, chống dịch bệnh động vật.
 • Kiểm tra, chẩn đoán, xét nghiệm định kỳ bệnh động vật tại các cơ sở chăn nuôi theo quy định.
 • Hướng dẫn và đánh giá việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Về kiểm dịch động vật

 • Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh Việt Nam.
 • Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn, giám sát việc xử lý các chất thải, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng, động vật, sản phẩm động vật theo quy định.
 • Quản lý các Trạm Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế theo sự phân công của Cục trưởng Cục Thú y.

Về kiểm soát giết mổ

 • Trực tiếp kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ xuất khẩu trong vùng.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc dụng cụ bảo quản, chứa đựng, bao gói; xử lý động vật, sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y và xử lý chất thải tại các cơ sở giết mổ xuất khẩu.

Về kiểm tra vệ sinh thú y

 • Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y nơi cách ly kiểm dịch động vật, theo dõi cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng dẫn của Cục Thú y.
 • Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ, bảo quản, sơ chế động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu và các cơ sở chăn nuôi theo sự phân công của Cục trưởng Cục Thú y.
 • Kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, mượn đường Việt Nam.

Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật, thanh tra chuyên ngành thú y.

Tham gia thực hiện khuyến nông và vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thú y tại các tỉnh trong vùng.

Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch của Cục Thú y. Phối hợp với Chi cục Thú y các tỉnh trong vùng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, nghiệp vụ về thú y.

Thực hiện thu, nộp phí và lệ phí theo quy định.

Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tài chính, tài sản của Cơ quan theo quy định.

Thực hiện cải cách hành chính, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất.

Chuyên mục: Thú y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *