Thông tin về các bệnh lý về đến đĩa đệm: thoát vị đĩa đệm, lồi phình đĩa đệm. Cách chữa trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đốt sống cổ và những thông tin liên quan khác.