Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y là rất quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm thú y do địa phương quản lý. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý.

Những cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý

Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý

Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý

Những cơ sở do địa phương quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý bao gồm:

 • Cơ sở chăn nuôi động vật tập trung
 • Cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật
 • Kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến
 • Cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ
 • Cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống
 • Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
 • Chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật
 • Cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật
 • Cơ sở phẫu thuật động vật
 • Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm

Mẫu thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thu ý

Mẫu thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

Mẫu thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

Cơ quan Công bố/Công khai: UBND tỉnh Bắc Ninh

Mã thủ tục: BNI-289440

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh

Loại TTHC: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực: Thú y

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2:Nộp hồ sơ trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu) tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Số 11A Lý Thái Tổ – Suối Hoa – tp Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.
 • Bước 3: Bộ phận tiếp nhận của Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định:
  • * Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
  • * Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển bộ phận chuyên môn hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại theo đúng quy định.
 • Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, 11A Lý Thái Tổ – Suối Hoa – tp Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

Thành phần hồ sơ:

 • STT: 1
 • Loại giấy tờ:
  • Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (quy định tại Mẫu 01 của Phụ lục II của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  • Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở (quy định tại Mẫu 02 của Phụ lục II của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • Mẫu đơn, tờ khai
 • Số lượng

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Phí:

 • Kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm là 1.000.000đ/lần
 • Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động,vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ cơ sở thu gom động vật là 450.000đ/lần

Lệ phí: Không có thông tin

Mức giá: Không có thông tin

Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, 11A Lý Thái Tổ – Suối Hoa – tp Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: giấy chứng nhận

Căn cứ pháp lý của TTHC:

 • Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
 • Luật 79/2015/QH13
 • Nghị định 09/2016/NĐ-CP
 • Thông tư 285/2016/TT-BTC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 1. Cơ sở giết mổ động vật tập trung:
 2. a) Địa điểm phải theo quy hoạch của chính quyền địa phương;
 3. b) Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo;
 4. c) Trang thiết bị, dụng cụ, nước cho việc giết mổ động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 5. d) Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

 1. Cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ:
 2. a) Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
 3. b) Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật;
 4. c) Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật;
 5. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

 1. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh:
 2. a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
 3. b) Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo;
 4. c) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 5. d) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật;

đ) Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 1. e) Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm sản phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại;
 2. g) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.
 3. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ:
 4. a) Có khoảng cách bảo đảm không bị ô nhiễm bởi các tác nhân gây hại;
 5. b) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 6. c) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật;
 7. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.

Yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

 1. Phương tiện vận chuyển động vật:
 2. a) An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển;
 3. b) Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển;
 4. c) Trang thiết bị, dụng cụ, nước cho việc giết mổ động vật phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 5. d) Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

 1. Cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ:
 2. a) Địa điểm phải tách biệt với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;
 3. b) Trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để giết mổ, không gây độc hại, ô nhiễm cho sản phẩm động vật;
 4. c) Có đủ nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y phục vụ cho việc giết mổ động vật;
 5. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia giết mổ động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện các quy trình vệ sinh trong quá trình giết mổ.

 1. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh:
 2. a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
 3. b) Thiết kế các khu vực riêng biệt để ngăn ngừa ô nhiễm chéo;
 4. c) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 5. d) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật;

đ) Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 1. e) Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm sản phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại;
 2. g) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.
 3. Cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ:
 4. a) Có khoảng cách bảo đảm không bị ô nhiễm bởi các tác nhân gây hại;
 5. b) Trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 6. c) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ cho việc sơ chế, chế biến sản phẩm động vật;
 7. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Người trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật phải tuân thủ quy định về sức khỏe và thực hiện quy trình vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến.

Yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

 1. Phương tiện vận chuyển động vật:
 2. a) An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển;
 3. b) Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển;
 4. c) Dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc;
 5. d) Đối với phương tiện vận chuyển kín phải có hệ thống cung cấp dưỡng khí hoặc thông khí thích hợp.
 6. Phương tiện vận chuyển, vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật:
 7. a) An toàn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng của sản phẩm động vật không bị ảnh hưởng xấu trong quá trình vận chuyển;
 8. b) Mặt trong của vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải được làm bằng vật liệu không gỉ, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc;
 9. c) Vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải kín để bảo quản sản phẩm không bị ô nhiễm từ môi trường bên ngoài và ngược lại;
 10. d) Đáp ứng yêu cầu nhiệt độ bảo quản đối với từng loại sản phẩm động vật trong suốt quá trình vận chuyển.
 11. Nước thải, chất thải trong quá trình vận chuyển phải được thu gom, xử lý bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Yêu cầu vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh, cơ sở thu gom động vật

 1. Chợ chuyên kinh doanh động vật:
 2. a) Địa điểm phải theo quy hoạch của chính quyền địa phương;
 3. b) Có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật;
 4. c) Trang thiết bị, dụng cụ, nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 5. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo quy định.

 1. Chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ:
 2. a) Địa điểm tách biệt với các ngành hàng khác;
 3. b) Thuận lợi cho việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, thu gom, xử lý nước thải, chất thải.
 4. Cơ sở thu gom động vật:
 5. a) Địa điểm cách biệt với khu dân cư, khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các công trình công cộng;
 6. b) Có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật;
 7. c) Trang thiết bị, dụng cụ, nước bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y;
 8. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật

 1. Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật:
 2. a) Phương tiện bày bán, vật dụng chứa đựng sản phẩm động vật phải được làm bằng vật liệu không gỉ, không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc;
 3. b) Có biện pháp bảo quản thích hợp để sản phẩm động vật không bị mất an toàn thực phẩm, biến chất;
 4. c) Địa điểm và vật dụng dùng trong kinh doanh sản phẩm động vật phải được vệ sinh sạch trước, trong và sau khi bán, định kỳ khử trùng, tiêu độc;
 5. d) Kho, thiết bị bảo quản sản phẩm động vật phải tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng;

đ) Nước thải, chất thải trong quá trình kinh doanh sản phẩm động vật phải được xử lý bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 1. Cơ sở kinh doanh, sản phẩm động vật với mục đích làm thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y quy định tại khoản 1 Điều này và theo pháp luật về an toàn thực phẩm.

Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật

 1. Cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật:
 2. a) Địa điểm cách biệt với khu dân cư, công trình công cộng;
 3. b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phù hợp;
 4. c) Có nơi riêng biệt để nuôi giữ động vật;
 5. d) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 6. Cơ sở phẫu thuật động vật:
 7. a) Có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất;
 8. b) Có nơi nuôi giữ động vật trước và sau phẫu thuật;
 9. c) Có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đánh giá tác động TTHC: Không có thông tin

Hidden Content
Share:

Your Comment