Chi cục thú y Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: Số 151 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38536132 – 028 38536133

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển:

Chi cục thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ trung ương đến địa phương. Chi cục thú y TP. Hồ Chí Minh ngày nay đã có quá trình hình thành và phát triển như sau :

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Nông nghiệp có Quyết định số 76/NN-QĐ tháng 9/1975 sát nhập Sở Mục súc Đô thành Sài Gòn và Ngành Thú y Tỉnh Gia Định gọi là Trạm thú y thành phố đặt trụ sở tại 254 Lý Chính Thắng, quận 3 (ngày nay là trụ sở Trạm thú y quận 3). Vào thời điểm này, tổng số CBVC-NLĐ gồm có 76 người được bổ sung từ các nguồn cán bộ của A, R và lực lượng tại chỗ. Mặc dù trình độ chuyên môn từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau nhưng với tinh thần đoàn kết và ý thức xây dựng đất nước đã kịp thời phối hợp thực hiện chương trình bảo vệ an toàn sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thực phẩm trên thị trường, đảm bảo hoạt động của Ngành Thú y thành phố đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong lúc vừa mới xây dựng chính quyền Cách mạng tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1976, xuất phát từ yêu cầu thực tế của Ngành Thú y thành phố cần có đầy đủ nhân sự đảm bảo công tác chuyên môn, Trạm thú y B2 (nay là Cơ quan thường trực Cục Thú y) và Trạm kiểm dịch động vật Trung ương (nay là Trung tâm thú y vùng thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Trạm thú y thành phố tổ chức 02 lớp học ngắn ngày trong thời gian 3 tháng đào tạo Kiểm phẩm viên, kiểm dịch viên kiểm dịch động vật và Kỷ thuật viên Phòng Chẩn đoán-Xét nghiệm, đã cung ứng được 80 kỷ thuật viên nâng tổng số CBVC-NLĐ của Trạm thú y thành phố lên 156 người.

Năm 1989, căn cứ Quyết định số 411/QĐ-NNCNTP tháng 7/1989 của Bộ Nông nghiệp và CNTP, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 17/7/1989 đổi tên Trạm thú y thành phố thành Chi cục thú y thành phố; thời điểm này số CBVC-NLĐ là 215 người. Đến năm 1998, Thành phố ban hành Quyết định số 4100/1998/QĐ-UB-NC ngày 08/8/1998 về Quy chế tổ chức hoạt động của Chi cục thú y, lúc này Chi cục đã dời trụ sở về địa điểm 151, Lý Thường Kiệt, quận 11 và hoạt động ổn định đến nay.

Trải qua chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển đầy cam go và thử thách, từ những ngày đầu thành lập đơn vị chỉ có 76 nhân sự. Đến nay, bộ máy hoạt động của Chi cục thú y thành phố bao gồm Ban lãnh đạo có 4 người, 1 Chi cục Trưởng và 3 Phó Chi cục trưởng, Cán bộ đầu ngành có 78 người, có 4 phòng và 33 đơn vị trực thuộc, địa bàn hoạt động trãi rộng khắp thành phố. Đội ngũ CBVC-NLĐ đã tăng lên 613 người và 106 cán bộ thú y phường, xã trọng điểm về chăn nuôi, trong đó số có trình độ đại học và trên đại học 369 người, trung cấp 261 người.

Kết quả thi đua đã đạt được:

Trong các năm qua, Chi cục thú y thành phố và cán bộ viên chức – người lao động đã được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

  1. Đơn vị đã được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng Nhất (2002), Huân chương Lao động hạng Nhì (1985, 1993), Huân chương Lao động hạng Ba (1982), Cờ thi đua của Chính phủ (1998, 2001, 2004), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1981, 2004, Bằng khen về sáng kiến 5 năm 1976-1980), Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng 6 Huy hiệu lao động sáng tạo 5 năm 1981-1985. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (5 năm 1976-1980, 1992, 2003), Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (5 năm 1976-1980, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004).
  2. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc: Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 16 Bằng khen, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 49 Bằng khen.
  3. Đối với cán bộ viên chức – người lao động công tác tại Chi cục: Huân chương lao động hạng Ba (Ông Nguyễn Văn Tìm, 2000; Ông Huỳnh Hữu Lợi, 1999), Huân chương lao động hạng Nhì (Ông Huỳnh Hữu Lợi, 2004). Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (Ông Nguyễn Văn Tìm, 1986.Ông Huỳnh Hữu Lợi, 2000). Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 14 Bằng khen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 30 lượt Bằng khen. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 199 lượt Bằng khen.
  4. Đảng Bộ Chi cục là đơn vị mạnh, đa số Đảng viên có trình độ đại học chuyên môn, nhiều đồng chí có trình độ cử nhân chính trị, trung cấp lý luận chính trị, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 10 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ công tác trên địa bàn phân công, Đảng bộ được tặng nhiều lần danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.
  5. Tổ chức Công đoàn Chi cục là đơn vị hoạt động khá toàn diện, tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào do BCH Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT và Khối VCCQ Thành phố phát động, đa số đoàn viên có trình độ đại học chuyên môn và trình độ chính trị, là một trong hai đơn vị của Sở Nông nghiệp và PTNT (trước khi tách Tổng công ty Nông nghiệp Sài gòn) năm 1992 xây dựng Quỹ bảo trợ xã hội trong nội bộ CBVC-NLĐ Chi cục, đã được tặng nhiều lần danh hiệu tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
  6. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục là đơn vị hoạt động mạnh, đa số đoàn viên có trình độ đại học tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT và Khối Viên chức chính quyền thành phố phát động, là tổ chức thực hiện tốt yêu cầu chỉ đạo của Đảng và phôi hợp tốt với chính quyền và công doàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch của đơn vị nhiều năm liên tục, đã được tặng nhiều lần danh hiệu tổ chức Đoàn loại xuất sắc.

Phát huy thành tích đạt dược trong thời gian qua, toàn thể cán bộ viên chức – người lao động Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, cần cù lao động, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2006-2010, góp phần phục vụ tốt mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và cả nước.