Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2016, Đoàn cơ sở Chi cục Thú y đã tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; Tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” nhằm gặp gỡ, đối thoại giữa Ban Thường vụ cấp ủy Đảng Chi cục Thú y với đoàn viên thanh niên về công tác chính quyền, đoàn thể và tham gia xây dựng Đảng

Ban thường vụ cấp ủy Đảng bộ Chi cục Thú y Tp. HCM.

Ban thường vụ cấp ủy Đảng bộ Chi cục Thú y Tp. HCM.

Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Hidden Content
Share:

Your Comment