Chicucthuyhcm.org.vn Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin chúng tôi cung cấp qua website Chicucthuyhcm.org.vn chỉ là các thông tin mang tính tổng quan. Đa số các thông tin được chúng tôi biên soạn & cung cấp cho quý vị là rất nhiều nỗ lực với mong muốn cập nhật những thông tin sức khỏe một cách kịp thời & chính xác nhất. Lưu ý chúng tôi không đảm bảo pháp lý & không đại diện cho bất cứ hình thức, loại, hoặc ngụ ý thông tin nào về mức độ chính xác, tin cậy, sự thiết thực, đầy đủ, phù hợp trên website, hay bất cứ sản phẩm, thông tin, các hình ảnh liên quan & dịch vụ trên website dưới bất cứ mục đích nào. Bất cứ sự tin cậy nào đối với các thông tin như vậy sẽ có khả năng tác động & mang đến cho bạn các nguy cơ không mong muốn.

Chicucthuyhcm.org.vn không đưa ra những lời khuyên, chẩn đoán, thông tin hoặc  các phương pháp điều trị y khoa.

Trong bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, hậu quả ngắn hạn hay dài hạn xảy ra trong quá trình các bạn sử dụng các thông tin từ website.

Trên website của chúng tôi, người sử dụng có thể thấy được các liên kết với những website khác. Tất cả những website này không nằm trong sự kiểm soát của Chicucthuyhcm.org.vn. Chúng tôi không có trách nhiệm kiểm soát nội dung, quy định hay bất cứ điều gì có trên các website này.