chứng chỉ hành nghề thú y

Thủ tục cầp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản

Cơ sở pháp lý Bộ Luật lao động năm 2010. Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 01/10/2004. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Đọc tiếp…