Quy trình chuẩn nhận mẫu xét nghiệm và từ chối nhận mẫu xét nghiệm

Sau khi thực hiện xét nghiệm bạn cần phải chú ý thực hiện đúng quy trình chuẩn để nhận được mẫu xét nghiệm. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những quy trình chuẩn nhận mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm nhé.

Quy trình chuẩn nhận mẫu xét nghiệm

Cách nhận mẫu xét nghiệm chuẩn theo quy trình

Cách nhận mẫu xét nghiệm chuẩn theo quy trình

1. Mục đích

Kiểm tra, kiểm soát để nhận mẫu xét nghiệm đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đảm bảo về số lượng và chất lượng bệnh phẩm trước khi thực hiện kỹ thuật xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng cho tất cả các mẫu bệnh phẩm được gửi từ các khoa lâm sàng, phòng khám.

3. Nội dung:

Nhân viên khoa xét nghiệm chỉ nhận mẫu bệnh phẩm khi đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Ghi đầy đủ các thông tin của người bệnh như: họ tên , tuổi, giới tính, mã bệnh phẩm.
 • Các thông tin trên mẫu phải phù hợp với thông tin trên phiếu xét nghiệm.
 • Mẫu bệnh phẩm phải đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng theo quy định.
 • Phiếu xét nghiệm phải đầy đủ thông tin: họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ bệnh nhân, địa chỉ khoa phòng, số vào viện, chẩn đoán, bác sĩ chỉ định, ngày tháng năm chỉ định, họ tên bệnh nhân phải viết hoa.

Quy trình trả kết quả xét nghiệm

1. Trả kết quả xét nghiệm khối phòng khám

Trả kết quả xét nghiệm thành 4 đợt :

 • Đợt 1: Trả kết quả lúc 9 giờ 30 tối đa 40 bệnh nhân đã lấy mẫu XN trước 07 giờ 30’ gồm :20 bệnh nhân (bệnh nhân cấp cứu , KSK , PK dịch vụ) +20 bệnh nhân PK.
 • Đợt 2: Trả kết quả lúc 10 giờ 30 tối đa 40 BN đã lấy mẫu XN trước 8 giờ 30’ gồm: 20 bệnh nhân (bệnh nhân cấp cứu , KSK , PK dịch vụ , bệnh nhân PKCB) + 20 bệnh nhân PK.
 • Đợt 3: Trả kết quả lúc 11h00 tối đa 40 BN lấy mẫu XN trước 09 giờ 30’ gồm: 10 bệnh nhân (bệnh nhân cấp cứu , KSK , PK dịch vụ) + 20 bệnh nhân PK.
 • Đợt 4: Trả kết quả lúc 14 giờ 00 và 15 giờ 00 (trả hết các kết quả xét nghiệm còn lại).

2. Trả kết quả xét nghiệm cấp cứu

Nhận kết quả sau 1 giờ nhận bệnh phẩm.

3. Trong trường hợp xảy ra lỗi

Trong trường hợp khoa Xét nghiệm – Vi sinh báo lý do không trả được kết quả đúng giờ thì nhân viên Tổ lấy bệnh phẩm phải có trách nhiệm thông báo, giải thích với bệnh nhân và hẹn giờ trả kết quả sau.

Quy trình chuẩn từ chối nhận mẫu xét nghiệm

1. Mục đích

Loại bỏ những mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật và chất lượng ra khỏi quy trình kỹ thuật.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các mẫu bệnh phẩm được gửi từ các khoa lâm sàng, phòng khám.

3. Nội dung

Nhân viên khoa xét nghiệm sẽ từ chối nhận mẫu khi không đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Mẫu bệnh phẩm thiếu một trong các thông tin sau: Họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, bác sĩ chỉ định ngày tháng năm chỉ định, chẩn đoán, họ và tên bệnh nhân không ghi bằng chữ in hoa.
 • Thông tin mẫu bệnh phẩm không phù hợp với thông tin trên phiếu yêu cầu xét nghiệm.
 • Mẫu bệnh phẩm không đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Các lỗi hay gặp ở các khoa:

 • Xét nghiệm điện giải lấy trong ống màu xanh.
 • Xét nghiệm PT, APTT lấy không đủ thể tích.
 • Lấy máu bị tan huyết.
 • Thiếu thông tin người bệnh.

Bài viết trên đã chia sẻ những thông tin về quy trình chuẩn nhận mẫu xét nghiệm và trả mẫu xét nghiệm. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người dễ dàng thực hiện những lần xét nghiệm nhanh chóng và chính xác.

Hidden Content
Share:

1 Comments

Your Comment