thông tư 25/2016/tt-bnnptnt

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT

14 Tháng Năm, 2019

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ NN&PTNT về Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   30. June 2016 Loại văn bản  Thông tư Đơn vị ban Read more »

Thông tư 28

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

14 Tháng Năm, 2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG Read more »