Thông tư 26/2016

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ NN&PTNT về Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   30. June 2016 Loại văn bản  Thông tư Đơn vị ban hành  Bộ NN&PTNT; Lượt tải  3344 Tải xuống  Nhấn vào Đọc tiếp…

thông tư 25/2016/tt-bnnptnt

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ NN&PTNT về Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Ngày ban hành   30. June 2016 Loại văn bản  Thông tư Đơn vị ban hành  Bộ NN&PTNT; Lượt tải  5332 Tải xuống  Nhấn vào Đọc tiếp…

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 28/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC Đọc tiếp…

Bệnh viện thú Y Lý Thường Kiệt – Khám, chẩn đoán, điều trị, phẩu thuật, tiêm phòng các loại bệnh trên chó, mèo

Bệnh viện thú y Lý Thường Kiệt chuyên khám, chẩn đoán, điều trị, phẩu thuật, tiêm phòng các bệnh trên tiểu gia súc (chó, mèo):  Triệt sản, giải phẫu tạo hình, săn sóc thẩm mỹ;  Thiến đực, cái;  Cắt tử cung;  Đỡ đẻ, mổ lấy thai;  Mổ abcès, mổ hernie; Đọc tiếp…