Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở CCTY nhiệm kỳ 2017 – 2022

Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở CCTY Thành phố Hồ Chí Minh

Văn kiện Đại hội lần thứ XXem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ IXXem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ VIII Xem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ VII Xem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ VI Xem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ VXem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ IVXem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ III Xem tại đây
Văn kiện Đại hội lần thứ I Xem tại đây

 

Hidden Content
Share:

Your Comment